Su Alanları Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

Yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması, en iyi şekilde kullanımının sağlanması ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla, içme/kullanma/proses amaçlı kullanılan suyun kontrol edilmesi gereği vardır. Tüketilecek suyun kullanım amaçlarını irdelemek, geri kazanımı ve/veya arıtımını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetlerimizden bazıları:

  • Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi
  • Atık su/Deniz Deşarjları
  • Ekolojik Yönetim
  • Havza Yönetimi