Santral Soğutma Suyu Modelleme

Gürpınar Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Soğutma Suyu Modelleme Çalışması

Sayısal Modelleme Alt Bileşenleri

  • Dalga İklimi
  • Akıntı Düzeni
  • Kirletici Taşınımı
  • Derin Deniz Deşarj Kriterlerinin Belirlenmesi

Problem Tanımı

Bu çalışma, Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi ilçesi, Gürpınar doğalgaz kombine çevrim santralı için planlanan denizden su alma ve soğutma suyunun denize boşaltım sisteminin, soğutma suyunun denizel alanda yayılım ve dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çözüm

Proje çıktıları firma Özeldir. Çalışma aşamaları şöyledir:

- Proje bölgesindeki oşinografik ve meteorolojik koşulların incelenmesi,
- Meteorolojik veriler ve oşinografik ölçümler kullanılarak proje bölgesindeki dalga, akıntı ve rüzgar özelliklerinin belirlenmesi,
- Proje alanının, batimetri haritası verilerinin sayısallaştırılarak, model için su derinlik değerlerinin elde edilmesi, model çözüm ağının oluşturulması,
- HYDROTAM-3D sayısal modeli ile simülasyonların gerçekleştirilmesi