Göksü Havzası Modelleme

Göksü Deltası Tuzlu Su Girişiminin Sayısal Modellemesi

Çalışma Alt Bileşenleri

  • Rüzgar İklimi
  • Dalga İklimi
  • Dalga İlerleme
  • Saha Ölçümleme Çalışması
  • Rüzgar Kabarması
  • Sediman Taşınımı
  • Tuzlu su girişimi modelleme

Problem Tanımı

Göksu Deltası, Ortadogu ve Avrupa’nın en önemli sulak alanlarında biridir. Mersin iline bağlı Silifke İlçesinin güneyinde, 164 km2 genişlikteki delta, yaklaşık olarak 36° 24' - 36° 18' - 36° 13' Kuzey, 33° 54' -33° 57', 34° 04' Doğu koordinatları arasında yer almakta ve denize doğru 10 km uzanmaktadır .


Proje ile;

Kayraktepe Barajı yapımına bağlı Göksu deltasındaki tuzlu su girişi sayısal modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir

Çözüm

Göksu Deltası denizel alanında tuzlu su girişimini incelemek için, çalışma sahası kıyı bölgesinde, meteorolojik veriler kullanılarak bölgeye ait rüzgâr ve dalga iklimi, dalga ilerlemesi, dalga kırılma bölgesi kıyısal akıntı düzeni, yer altı su tablası ve elektriksel iletkenlik değişimi üzerine sayısal modelleme çalışmaları yürütülmüştür.

Çalışma sonuçları müşteri özeldir.