Atıksu Deniz Deşarj Modelleme

Edremit Körfezi Atıksu Deniz Deşarjı Sayısal Modelleme

Sayısal Modelleme Alt Bileşenleri

  • Dalga İklimi
  • Akıntı Düzeni
  • Kirletici Taşınımı
  • Derin Deniz Deşarj Kriterlerinin Belirlenmesi

Problem Tanımı

Denize kıyısı olan yerleşim bölgelerinde, toplanan atık suyun uzaklaştırılması için deniz deşarj sistemleri tercih edilmektedir. Bu nedenle; kirleticilerin ekosistemde birikimine yol açmayacak ve uzaklaştırılan atığın kıyı bölgesine geri dönüşüne engel olunacak şekilde yer seçiminin yapılması gerekmektedir.

Mey Tekirdağ İçki Fabrikasının denize boşaltım sisteminin denizel alanda yayılım ve dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çözüm

Proje çıktıları firma Özeldir.

Çalışma kapsamında; Mey Tekirdağ İçki Fabrikasının deniz deşarjı denizel alanında üç boyutlu hidrodinamik ve taşınım modeli HYDROTAM-3D kullanılarak, rüzgar iklimi, dalga iklimi, uzun dönem, ekstrem dalga istatistiği çalışmaları, dalga ilerlemesi ve dalga kırılması, rüzgar, dalga ve yoğunluk etkenli akıntılar, bu akıntı düzenleri ile kirlilik bulutunun yakın alan ve uzak alan dağılımları modellenmiştir.