Kaş Deniz ve kıyı Alanları Koruma, Geliştirme ve Yönetim Projesi

Kaş Deniz Alanı Veri Hazırlama ve ölçüm noktaları

Kaş denizel alanı özelinde yapılacak çalışma ile bölge su kalitesindeki değişimin ve değişime sebep olan nedenlerin öğrenilmesi; alınması gerekli somut önlemlerin belirlenmesi ve ileriye yönelik yapılacak projeksiyonlar yardımıyla alternatif senoryaların oluşturulması sağlanarak; kirletici türlerinin, insan sağlığı ile varsa tehlikedeki türleri etkilememesi ve sağlıklı bir ekosistemi devam edebilmesine imkan verecek koşulların oluşumunu sağlamaktır


Denizel Alan Ölçün Noktaları

Sayısal Modelleme Alt Bileşenleri

Denize kıyısı olan yerleşim bölgelerinde, toplanan atık suyun uzaklaştırılması için deniz deşarj sistemleri tercih edilmektedir. Bu nedenle; kirleticilerin ekosistemde birikimine yol açmayacak ve uzaklaştırılan atığın kıyı bölgesine geri dönüşüne engel olunacak şekilde yer seçiminin yapılması gerekmektedir.