Santral Soğutma Suyu Modelleme

Mersin Karaduvar Doğalgaz Çevrim Santrali Soğutma Suyu Modelleme Çalışması

Sayısal Modelleme Alt Bileşenleri

  • Dalga İklimi
  • Akıntı Düzeni
  • Kirletici Taşınımı
  • Derin Deniz Deşarj Kriterlerinin Belirlenmesi

Problem Tanımı

Bu çalışma, Mersin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı (Mersin DGKÇS) denize boşaltım sisteminin soğutma suyunun denizel alanda yayılım ve dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çözüm

** Firma Özel ***