HYDROTAM-3D Üç Boyutlu Hidrodinamik ve Taşınım Sayısal Modeli

TÜBİTAK desteği ile geliştirilmiş HYDROTAM sayısal modelleme yazılımı iklim değişikliklerinden etkilenen kıyı sistemlerindeki su hareketleri davranışlarını modeller.


Üç boyutlu modellerin kullanımı, yoğunluk dağılımının göz ardı edilemeyeceği ve/veya rüzgarların oluşturduğu akıntıların önemli olduğu kıyısal su alanlarında kaçınılmazdır. Bu tip akıntılar derinlik boyunca ve alanda yön değiştirirler, bu nedenle iki ve tek boyutlu modellerle benzeştirilmeleri önemli hatalar doğurur. HYDROTAM-3D, bilimsel kaynaklarda yayınlanan analitik ve deneysel sonuçlarla ve saha çalışmaları ile karşılaştırılarak gerçeklenen, Türkiye’de birçok kıyı alanına uyarlanmış bir üç boyutlu hidrodinamik ve taşınım modelidir (Balas, 1998; Balas, 2001,2004; Balas ve Özhan, 2000,2001,2002,2003; Balas ve İnan 2005;Balas vd, 2006; Balas ve Küçükosmanoğlu 2006;Balas ve İnan,2010; Balas vd.2011; Balas vd.2012; İnan vd. 2012;İnan ve Balas 2010,2009,2008,2007,2002;Yıldız vd. 2005).

HYDROTAM-3D, 1990 yılından bugüne dek sürekli olarak kalibre edilerek (saha çalışmaları ile doğrulanarak) geliştirilmiş sayısal model çalışmasının; güncel IT standartları ve teknolojilerini kullanarak modernize edilmesini, güncel gereksinimleri içerecek ek modüllerin oluşturulmasını, ilişkisel veri tabanı, Coğrafi Bilgi Sistem entegrasyonunu, üç boyutlu, görsel "Karar Destek" sisteminin oluşturulmasını içermekte olup web arayüzü sayesinde yaygın kullanım imkanına sahiptir. HYDROTAM-3D yazılımı bulut bilişim mimarisini kullanmaktadır.

Bulut Bilişim, bilgi teknolojisi (BT) kaynaklarına Internet üzerinden erişim ve paylaşım ortamının tesis edilmesi olarak özetlenebilir. Bulut Bilişim teknolojisi ile platformdan bağımsız olarak gereksinim duyulan donanım, işletim sistemleri, veritabanı, vb. yazılımlar ile ve iş fonksiyonları satın alınmadan, paylaşımlı olarak kullanılır.

Sistemin kullanıcısının tek ihtiyacı İnternet erişimi ve internet tarayıcısıdır. Kullanıcı önyüzü sadece web tarayıcı üzerinde bulunan model yazılımın kullanıcı veri tanımlamaları CBS üzerinden yapılmakta ve karar destek sistemi CBS temelli olup üç boyutlu analiz yapılabilmektedir.  

Kıyısal alanlarda akıntı, dalga, kirlilik taşınımı, sediman taşınımı  gibi kıyısal taşınım olarlarının benzeştirilmesi amacıyla geliştirilmiş yazılım olan HYDROTAM 3D, aynı zamanda dünyada da ilk çevre temelli bulut bilişim yazılımıdır.