HYDROTAM-3D Dalga İlerleme (Transformasyon) Modelleme

Dalga Transformasyonu Sayısal Modeli kullanılarak, rüzgar etkisiyle derin denizde oluşan dalgalar kıyı bölgesine taşınmakta ve kıyı boyu dalga kırılma bölgesi belirlenerek bu bölgede sediment taşınımına (kıyısal kumlanma) etken olan gerilme akısı dağılımı hesaplanmaktadır.


Dalga Transformasyonu Sayısal Modelinden elde edilen kıyı bölgesi dalga yükseklikleri, yaklaşım açıları ve gerilme akıları, dalga etkisiyle oluşan akıntı düzenini benzeştiren Sediment Taşınım Sayısal Modelinde girdi olarak kullanılmaktadır. Dalga transformasyonu olaylarını benzeştiren sayısal bir Dalga İlerlemesi Modeli (DİM) kullanılacaktır (Balas ve İnan, 2001). Geliştirilen sayısal model, iki yatay boyuttaki düzenli lineer dalga ilerlemesini modellemektedir. Lineer olmayan parabolik eşitliğin çözümü için Mac Cormack yöntemi Noktasal Gauss Seidel İterasyon yöntemi ile birleştirilerek kullanılmıştır [İnan ve Balas, 2005]. Mac Cormack yöntemi çoklu adım yöntemi olduğundan sonlu farklar yöntemi ile ard arda iki açılım yapılmaktadır. Tahmini değerin hesaplanması için ileri sonlu farklar, düzeltilmiş değerin hesaplanması için geri sonlu farklar açılımı yapılmaktadır. Bu yöntem iki adımdan oluştuğundan stabilite göz önüne alındığında daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Noktasal Gauss Seidel yöntemi ise, komşu noktaları bir an önce hesaba katması ile sayısal modelin daha hızlı çalışmasını ve iterasyon sayısının azalmasını sağlamaktadır.