AR-GE

DLTM Teknoloji, çalışma alanı olan denizel ortamlar ile ilgili yenilikçi teknolojiler için faaliyetler yürütmektedir.

Bu kapsamda; iş ortağımız AVIUM firması tarafından patentlenmiş WaveGuard Dalgakıran sistemi AVIUM firması işbirliği ile birlikte geliştirimiştir.

WaveGuard sistemi; ön sephiye verilerek, belirli bir hacmin su içinde (suya batırılmış olarak) sabitlenmesi esasını dikkate alarak tasarlanmış yenilikçi Dalga kıran teknolojisidir.