Deniz Araştırma

Nitelik gerektiren sayısal modelleme tahmin çalışmalar için yüksek kalitede meteorolojik ve oşinografik verilere ihtiyaç vardır. Bu oluşturulan modellerin doğruluğunu onaylamak için zamana yayılan verilerle oluşturulması çok önem taşır.

Deniz araştırmaları, denizel alanlarda yapılan ölçümleme, haritalama, raporlama ve su altı koşullarının analiz işlerini kapsamaktadır.


Firmamız, projelere uygun güncel ekipmanlarla donatılmış, deneyimli uzmanlarıyla yüksek kalitede ölçümleme hizmetleri sunmaktadır.

 • Meteorolojik Ölçümler
  İklimsel verilerin öğrenilmesi ve izlenmesi çalışmasıdır
  • Rüzgar hızı ve yönü
  • Hava basıncı ve sıcaklığı
  • Bağıl nem, güneşlilik süresi, yağış, vb.
 • Oşinografik Ölçümler
  • Akıntı hızı ve akıntı yönü ölçümü
  • Dalga yüksekliği ve dalga periyodu
  • Su sıcaklığı, su tuzluluğu, iletkenlik, çözünmüş oksijen, bulanıklık, pH, vb. anlık su kalite parametreleri ölçümü
 • Batimetrik Ölçümlemeler